Over Henk

henkHenk Petermeijer (Delft 1947)  studeerde Beeldende Vorming aan de lerarenopleiding.
Hij werkt als beeldend kunstenaar en is tot de leeftijd van 65 jaar werkzaam geweest als leraar beeldende vorming aan een middelbare school.
De belangstelling voor het maken van beelden is tijdens zijn opleiding ontstaan. Beeldhouwen is niet zijn vak, maar zijn passie, een innerlijke gedrevenheid om te creëren.

Hij maakt beelden naar waarnemingen, die bij hem gevoelens oproepen. Zijn werk is driedimensionaal. De mens en menselijke relaties vormen vaak het thema en lopen als een rode draad door zijn werk.
Hij werkt voornamelijk in het materiaal steen, maar soms ook in hout of metaal en gaat hierbij de dialoog aan met de werkelijkheid

Door middel van de vormen en verhoudingen, die hij legt in zijn beelden, kan hij uiting geven aan de emoties en fantasieën, die waarnemingen bij hem teweegbrengen. De emoties en stemmingen, die hij in de geabstraheerde beelden tot uitdrukking wil brengen, worden versterkt door weg te laten en accenten te leggen op wat er overblijft. Hij zoekt daarbij naar eenvoud. De beelden nodigen uit tot aanraking.
Hij werkt met een vooropgezet plan vanuit schetsen en gaat dan de strijd aan met het materiaal.